zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

zmiany po 1 lipca 2013

  • Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej - do 2020 roku poziom recyclingu, czyli odzysku odpadów i przygotowania ich do ponownego przetworzenia powinien osiągnąć w naszym kraju: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - co najmniej 50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) – co najmniej 70%.
  • Od 1 lipca 2013 już nie właściciel nieruchomości, ale gmina odpowiedzialna będzie za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów z całego miasta.
  • Odpady będą odbierane z tych samych miejsc co dotychczas, zmieni się jedynie podmiot, który będzie organizował wywóz – to już nie będzie firma prywatna, a gmina.
  • Zabierane będą wszystkie odpady komunalne. Przestanie się więc opłacać ich podrzucanie. Znikną nielegalne wysypiska, gdyż będą regularne darmowe zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, przeterminowanych leków czy baterii i akumulatorów.
  • Na zmianach najlepiej wyjdą osoby segregujące odpady. Segregujący będą za wywóz płacić mniej, niż ci którzy odpadów nie segregują.
Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!