Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

ile zapłacę?

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
98 1240 1268 1111 0010 5025 3358

W tytule należy podać: Opłata za śmieci, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości (której dotyczy opłata) oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA oraz w kasie GZDIZ przy ul. Partyzantów 36.

Jednocześnie informujemy, że konto ogólne jest rozwiązaniem tymczasowym dla osób/firm i w możliwie najkrótszym terminie zostaną Państwu dostarczone indywidualne numery kont.

I. Właściciele indywidualni, wspólnoty, spółdzielnie

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2016 roku gdańscy Radni zadecydowali, że wysokość opłaty obowiązującej w Gdańsku od 1 lipca 2016 roku będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie:

  • 0,44 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2
  • 0,88 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni nie przekraczającej 110 m2

oraz

  • 0,05 zł/m2 w przypadku odpadów segregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2
  • 0,10 zł/m2 w przypadku odpadów niesegregowanych w części powierzchni przekraczającej 110 m2

W imieniu Gminy Miasta Gdańska poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również obsługą całego nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zajmować się będzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

 

-------------------------------------------------------------------------------

II. Nieruchomości niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje)

Tygodniowe normy gromadzenia odpadów oraz minimalna pojemność pojemników dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r.)

Rodzaj zabudowy
Odpady mokre
Odpady suche
Łącznie odpady
mokre i suche
(niesegregowane)
Żłobki i przedszkola
1 l/ dziecko / pracownika
2 l/ dziecko / pracownika
3 l/ dziecko / pracownika
Szkoły i uczelnie
1 l/ ucznia / pracownika
2 l/ ucznia / pracownika
3 l/ ucznia / pracownika
Lokale gastronomiczne
10 l/ miejsce konsumpcyjne
(także w tzw. „ogródkach”)
15 l/ miejsce konsumpcyjne
(także w tzw. „ogródkach”)
20 l/ miejsce
konsumpcyjne (także
w tzw. „ogródkach”)
Uliczne punkty szybkiej
konsumpcji i lokale
gastronomiczne stosujące
naczynia jednorazowego
użytku
min. 1 poj. x 60 l/ dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu
min. 1 poj. x 120 l/dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu
min. 1 poj. x 120 l/ dzień
x liczba dni działalności
w tygodniu
Lokale handlowe
2 l × pow. lokalu w m2, min. 1 poj. x 60 l na lokal
3 l × pow. lokalu w m2, min.1 poj. x 120 l na lokal
5 l × pow.
lokalu w m2, min. 1 poj. x 120 l na lokal
Punkty handlowe poza
lokalem
20 l × liczba pracowników,
min. 1 poj. x 60 l
30 l × liczba pracowników,
min. 1 poj. x 120 l.
50 l × liczba
pracowników, min.
1 poj. x 120 l.
Targowiska
1,5l/m2
1,5l/m2
3l/m2
Zakłady usługowe,
produkcyjne i biura
5 l × liczba pracowników,
min. 1 poj. x 60 l
15 l × liczba pracowników,
min. 1 poj. x 60 l
20 l × liczba pracowników
, min. 1 poj. x 60 l
Szpitale, hotele, internaty
10 l / łóżko
15 l / łóżko
25 l / łóżko
Ogrody działkowe:
od 1 marca do 31 października
10 l / działkę
10 l / działkę
20 l / działkę
od 1 listopada do końca lutego
-
5 l / działkę
5 l / działkę

Legenda: l - litry, poj. – pojemnik, pow. – powierzchnia

 

Stawki opłat za jednorazowe odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników z nieruchomości niezamieszkałych takich jak szkoły, sklepy, punkty usługowe (Uchwała nr XXI/591/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r).

 

Lp.

Rodzaj i pojemność

pojemnika

Stawka opłaty za odpady zmieszane zbierane nieselektywnie
( w zł)

Stawka opłaty za odpady suche zbierane selektywnie
(w zł)

Stawka opłaty za odpady mokre zbierane selektywnie
(w zł)

Stawka opłaty za szkło zbierane selektywnie
(w zł)

1

2

3

4

5

6

1.

pojemnik 60  l

10,00

4,00

3,50

0,10

2.

pojemnik 120  l

14,60

7,50

6,50

0,30

3.

pojemnik 180  l

20,10

10,30

8,90

-

4.

pojemnik 240  l

26,50

13,60

11,80

0,60

5.

pojemnik 360  l

39,40

20,20

17,50

-

6.

pojemnik 660  l

71,30

36,70

31,80

1,60

7.

pojemnik 1100  l

112,30

57,80

50,10

2,30

8.

pojemnik  7 m3

629,00

321,80

288,70

-

9.

pojemnik  10 m3

890,60

459,90

366,00

-

10.

pojemnik  14 m3

1239,10

643,90

460,00

-

11.

pojemnik  20 m3

1765,30

919,80

636,00

-

12.

„prasokontener” 1 m3

255,20

157,60

-

-

13.

„prasokontener” 5 m3

1276,00

788,00

-

-

14.

„prasokontener” 8 m3

2041,60

1260,80

-

-

15.

„prasokontener” 10 m3

2552,00

1576,00

-

-

16.

„prasokontener” 12 m3

3062,40

1891,20

-

-

17.

„prasokontener” 16 m3

4083,20

2521,60

-

-

18.

„prasokontener” 20 m3

5104,00

3152,00

-

-

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!