ile zapłacę? :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

ile zapłacę?

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
98 1240 1268 1111 0010 5025 3358

W tytule należy podać: Opłata za śmieci, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości (której dotyczy opłata) oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA oraz w kasie przy ul. Partyzantów 36 (Budynek A).

Jednocześnie informujemy, że konto ogólne jest rozwiązaniem tymczasowym dla osób/firm i w możliwie najkrótszym terminie zostaną Państwu dostarczone indywidualne numery kont.

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 listopada 2019 roku gdańscy Radni zadecydowali, o wysokości nowych stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzeniu obowiązku segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe

Obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości

I. Właściciele nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy i  jednocześnie znajdują się lokale użytkowe

Wysokość opłaty obowiązującej w Gdańsku od 1 lutego 2020 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie:

- 0,88 zł/m²w części powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości mieszanej, nie przekraczającej 110 m2

- 0,10 zł/m²w części powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości mieszanej, przekraczającej 110 m2

Właściciele domów jednorodzinnych zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej o 3 grosze za m2 powierzchni, z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również obsługą całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2018 r. zajmuje się Urząd Miejski w Gdańsku.

-------------------------------------------------------------------------------

II. Nieruchomości niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!