ile zapłacę? :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

ile zapłacę?

Regulując zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego w Banku PEKAO S.A.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

  • osoby fizyczne, nazwiska rozpoczynające się na:

       A,B,C,F,H,T,U                tel. (58) 323 66 92

       Ć,D,Ł,R,W,Z,Ż                tel. (58) 323 65 32

       E,I,M,N,O,Q,P,Ś            tel. (58) 323 62 31

       G,K,X,V,Y                       tel. (58) 323 66 32

       J,L,S                                tel. (58) 323 62 32

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 K-P, Ś-Ż tel. (58) 323 65 62

  A-J, R-S tel. (58) 323 65 75

  • osoby prawne:

A-Ó, Spółdzielnie Mieszkaniowe tel. (58) 323 66 69
P-Ż, Spółki Jawne, Banki, Instytucje Religijne, Szkoły Wyższe tel. (58) 323 65 02

  • Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy - Zarządcy, Zarządcy Wspólnot, Rodzinnych Ogródków Działkowych, Spółdzielnie Mieszkaniowe
    tel. (58) 323 66 68;             (58) 323 65 33

Dodatkowo informujemy, że wpłaty na rzecz Miasta Gdańska bez opłat i prowizji mogą być dokonywane:

- w następujących  placówkach  Banku  PEKAO S.A  na terenie Gdańska: ul. Garncarska 23, ul. Cieszyńskiego  36, Aleja  Grunwaldzka 92/98, ul. Ogarna 116, ul. Uphagena 27, ul. Rakoczego 17, ul. Kołobrzeska  43,   

- w oddziałach banku zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miejskiego: ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Lastadia 2

- w opłatomatach znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Wilanowska 2, Partyzantów 74, Milskiego1, Żaglowa 11


Ponadto za pośrednictwem strony internetowej https://opłaty.gdansk.pl wpisując 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (prowizja wynosi 1 zł).

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 listopada 2019 roku gdańscy Radni zadecydowali, o wysokości nowych stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzeniu obowiązku segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe

Obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości

I. Właściciele nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na terenie których zamieszkują mieszkańcy i  jednocześnie znajdują się lokale użytkowe

Wysokość opłaty obowiązującej w Gdańsku od 1 lutego 2020 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależeć od metrażu lokalu i wyniesie:

- 0,88 zł/m²w części powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości mieszanej, nie przekraczającej 110 m2

- 0,10 zł/m²w części powierzchni lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, będącego częścią nieruchomości mieszanej, przekraczającej 110 m2

Właściciele domów jednorodzinnych zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej o 3 grosze za m2 powierzchni, z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również obsługą całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2018 r. zajmuje się Urząd Miejski w Gdańsku.

-------------------------------------------------------------------------------

II. Nieruchomości niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!