podstawy prawne :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

podstawy prawne

RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie czystemiasto.gdansk.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych. [do pobrania tutaj]

Prawo lokalne

Regulamin

 • Uchwała LV/1386/22 Rady Miasta Gdańska poz. 4344/2022 z dnia 27 pażdziernika 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała nr XLIX/1232/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała XLIV/1141/22 Rady Miasta Gdańska poz. 645/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała poz 4616/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała nr XXIX/741/20 z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała nr XXIV/645/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [pobierz]
 • Uchwała nr XV/332/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańsk (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5163 z dnia 21.11.2019r) [pobierz]
 • Uchwała nr V/44/19 RMG z dn. 31.01.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz.U.Woj.Pom. poz.1050 z dnia 04.03.2019r) [pobierz]
 • Uchwała nr VI/95/15 RMG z dn. 26.02.2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta Gdańska (Dz.U.Woj.Pom. poz.3863 z dnia 11.10.2018r) [pobierz]

Standard Utrzymania

 • Uchwała nr LXII/1660/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańska na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych [pobierz]
 • Uchwała nr LXII/1659/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [probierz]
 • Uchwała nr LXII/1658/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska [probierz]
 • Uchwała nr LIX/1489/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwałan r LV/1390/22 Rady Miasta Gdańska poz. 4347/2022 z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwałan r XLIV/1142/22 Rady Miasta Gdańska poz. 646/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała poz. 4577/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr XXIX/740/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr XXIV/646/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr XVII/424/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała  nr XV/333/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5178 z dnia 21.11.2019r) [pobierz]
 • Uchwała nr V/45/19 RMG z dn. 31.01.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U.Woj.Pom. poz.1051 z dnia 04.03.2919r) [pobierz]
 • Uchwała nr VI/96/15 RMG z dn. 26.02.2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U.Woj.Pom. poz.3847 z dnia 11.10.2018r) [pobierz]

Sektory

 • Uchwała nr XXXII/681/12 RMG z dn. 29.11.2012r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańska na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  – Dz. Urz. Woj. Pom. z  2013 r. poz. 26 [pobierz]

Niezamieszkałe

 • Uchwała nr XXXII/682/12 RMG z dn. 29.11.2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – Dz. Urz. Woj. Pom. z  2013 r. poz. 27 [pobierz]

Metoda, stawki, termin uiszczania opłaty

 • Uchwała nr LIX/1488/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr LV/1391/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października poz 4348/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała poz 4579/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe [pobierz]
 • Uchwała poz 4578/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr XXXVII/948/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr XXXI/807/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr XVII/426/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr XVII/425/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, którą zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała nr XV/334/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5164 z dnia 21.11.2019r) [pobierz]
 • Uchwała RMG z dnia 30.11.2017r. nr XLV/1340/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku [pobierz]
 • Uchwała RMG z dnia 30.11.2017r. nr XLV/1339/17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne [pobierz]
 • Uchwała RMG z dnia 30.11.2017r. nr XLV/1338/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr XXI/590/16 RMG z dnia 31.03.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [pobierz]
 • Uchwała nr XXI/592/16 RMG z dnia 31.03.2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku [pobierz]
 • Uchwała nr XXI/593/16 RMG z dnia 31.03.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała nr V/43/15 RMG z dnia 29.01.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [pobierz]

Deklaracje

 • Uchwała nr LIX/1490/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

 • Uchwała nr XXXVII/949/21Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracjo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

 • Uchwała nr XXXI/808/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracjo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

 • Uchwała nr XVII/427/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

 • Uchwała nr XVII/428/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

 • Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XV/335/19 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5165 z dnia 21.11.2019r) [pobierz]

 • Uchwała RMG z dnia 24.05.2018r. nr LIII/1542/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
 • Uchwała RMG z dnia 30.11.2017r. nr XLV/1341/17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
 • Uchwała RMG z dnia 31.03.2016r. nr XXI/594/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

Altany śmietnikowe, PGO (Punkty Gromadzenia Odpadów), wymogi BiHP dla prac transportowych

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2017r. poz.2285 [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych [pobierz]

Prawo krajowe

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [pobierz]
 • Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) [pobierz]
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (PGOWP 2022) [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.05.2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2018r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018r., poz. 974)  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2337)  [pobierz]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów [pobierz]

Zobacz także

 1. Opinia w sprawie 30/DOR/2012 sporządzona przez Pana dr Maksymiliana Cherka reprezentującego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiadająca na pytania:
  • Kto winien składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku budownictwa wielolokalowego? Kto powinien dokonywać wpłat w takim przypadku?
  • W przypadku, gdy wszystkie lokale w budynku wielorodzinnym są własnością osób fizycznych, została powołana wspólnota mieszkaniowa, która powierzyła zarząd wybranemu podmiotowi (wspólnota obecnie jest wyposażona w jeden punkt odbioru odpadów), deklarację winni złożyć i opłacać należną gminie opłatę poszczególni właściciele lokali mieszkalnych, czy też deklarację winna złożyć wspólnota mieszkaniowa i wspólnota winna opłacać opłatę?
  • W przypadku, gdy w budynkach wielorodzinnych, znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, część lokali stanowi własność osób fizycznych, a część własność spółdzielni, deklarację powinni złożyć właściciele poszczególnych lokali (w tym spółdzielnia za lokale stanowiące jej własność), czy też spółdzielnia za wszystkie lokale, czy może jednak właściciele i najemcy za posiadane i wynajmowane lokale? Czy w ten sam sposób winny być dokonywane opłaty? [pobierz][źródło]
 2. Odpowiedź na interpelację Pani Poseł Krystyny Łybackiej nt. wykonywania obowiązków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych [pobierz][źródło]
 3. Odpowiedź Ministerstwa Ochrony Środowiska na pytanie: "Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?" [pobierz][źródło]
 4. Opinia prawna eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Pana Adama Karczmarka dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [pobierz][źródło]
 5. Odpowiedź na interpelację w sprawie podmiotu zobowiązanego do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podmiotu zobowiązanego do poniesienia tej opłaty. [pobierz]
  Z interpelacją w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie sejmu [odnośnik]
 6. Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.11.2013 r. [pobierz]
 7. Wyrok WSA we Wrocławiu dotyczący obowiązku zarzadców nieruchomości do składania deklaracji [odnośnik]
 8. Orzeczenie WSA w Gdańsku wraz z uzasadnieniem dot. interpretacji podatkowej dot. spółdzielni mieszkaniowej "Morena" [odnośnik]

 

Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności strony znajduje się w odnośniku

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!