Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

co i gdzie wrzucać?

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW OD 1 KWIETNIA 2018 r.

 

Pliki do pobrania:

- plakat o zasadach segregacji

- ulotka informacyjna

 

Pobierz informator "Jak segregować odpady?" [pobierz]

System zbierania odpadów komunalnych na terenie Gdańska funkcjonuje w następujący sposób:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość odpadów komunalnych.

1.     ODPADY MOKRE  czyli  biodegradowalne

Odpady mokre to między innymi:

 • Odpady kuchenne,
 • Resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • Rośliny i ziemia kwiatowa,
 • Trociny,
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
 • Fusy z kawy i herbaty,
 • Skorupki jajek i orzechów,
 • Suche pieczywo,
 • Skoszona trawa, zgrabione liście i pocięte gałęzie.
 • I inne odpady nadające się do kompostowania  czyli biodegradowalne.

2.     SZKŁO

Odpady szklane to między innymi:

 • opakowania szklane ze szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki, słoiki itd.)
 • szklane opakowania po kosmetykach.

3.     ODPADY SUCHE

Odpady suche to między innymi:

 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • stare ubrania, buty
 • metale żelazne i nieżelazne,
 • szkło ozdobne (np. kryształy),
 • fajans i porcelana,
 • guma i skóra,
 • drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w domowym koszu na odpady),
 • pozostałości po domowej „hodowli„ zwierząt (psów, kotów, gryzoni, ptaków i gadów),
 • odpady tytoniowe, niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • zimny popiół z pieca,
 • pieluchy jednorazowe i inne pozostałości higieny osobistej.

W przypadku braku zadeklarowanej segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik na odpady zmieszane.

4.     ODPADY ZIELONE:

Odpady zielone odbierane są z:

 • zabudowy jednorodzinnej łącznie z frakcją odpadów mokrych (to co się nie zmieści w workach ustawianych obok pojemnika na mokre),
 • zabudowa wielorodzinna: zarządca nieruchomości składa zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.

Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera. Zapotrzebowania należy składać do firmy wywozowej (kontakt).

Odpady zielone to:

 • trawa,
 • liście,
 • gałęzie.
 • choinki (zbierane bezpłatnie w okresie od 2 stycznia do 15 lutego)

5.     ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady. Odpady wielkogabarytowe to między innymi:

 • stara kanapa, fotel, szafa, stół, (wszystkie meble),
 • dywany, wykładziny, materace (wyposażenie wnętrz),
 • rowery, sanki , narty, wózki dziecięce, duże zabawki,
 • duże lustro, wieszak, żyrandol

Odpady wielkogabarytowe odbierane są:

 • z zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał (Harmonogram),
 • z zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu (Harmonogram).

Jeśli nie możesz czekać na odbiór odpadów wielkogabarytowych możesz dostarczyć je bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55).

6.     ZUŻYTE OPONY

Odbierane są razem z odpadami wielkogabarytowymi lub można je dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55).

Uzupełnieniem systemu jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w ogólnodostępnych kolorowych pojemnikach rozstawionych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. do których wyrzucamy:

 • makulaturę
 • tworzywo sztuczne
 • szkło

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW SUROWCOWYCH

CO Z INNYMI ODPADAMI?

1.      Odpady niebezpieczne

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

7.     Zużyty sprzęty RTV i AGD   (dużych rozmiarów)   należy:

 • zgłosić do bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domu lub mieszkania (zasady odbioru sprzętów bezpośrednio z domów lub mieszkań opisane są tutaj [LINK])

 • nieodpłatnie oddać w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych  organizowanej 3 razy w roku przez Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. (harmonogram odbioru [LINK] ;
 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55);

8.     Zużyty sprzęty RTV i AGD   (małych  rozmiarów)   należy:

 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55));
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK])
 • przekazać sprzedawcy detalicznemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

Ponadto:

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia;
 2. Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym - w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;
 3. Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.

9.     ZUŻYTE BATERIE

Baterie i akumulatory różnego typu i wielości są w każdym domu, mieszkaniu. Znajdujemy je w zegarkach, w zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55);
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);
 • dostarczyć do sklepu w którym ustawione są pojemniki na baterie (każdy sklep o powierzchni powyżej 25 m2 prowadzący sprzedaż baterii ma obowiązek zbierania zużytych baterii);

10.  TERMOMETRY, LAMPY RTĘCIOWE, ŚWIETLÓWKI, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna i metali przepracowane oleje

 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55);
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);

11.  PRZETERMINOWANE LEKI

Powstają w każdym domu nie należy ich wyrzucać do pojemników na odpady komunalne można je oddać:

 • do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki (lista aptek),
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);

12.  ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE

Powstają w trakcie remontu to między innymi:

 • gruz,
 • stare tapety,
 • deski,
 • drzwi,
 • okna,
 • kafelki,
 • umywalki,
 •  miska klozetowa.

Odpady budowlane nie mogą być wyrzucane łącznie z odpadami komunalnymi. Jeśli masz firmę która wykonuje remont w mieszkaniu to ona zobowiązana jest do odbioru twoich odpadów powstających w trakcie remontu. Jeśli sam wykonujesz remont musisz zamówić specjalny worek/ kontener w firmie wywozowej, która zajmuje się odbiorem w/w odpadów. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku każdy lokal mieszkalny może bezpłatnie raz w roku dostarczyć 2 Mg w/w odpadów do PSZOK-u zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacyjnym ul. Jabłoniowa 55.

13.  POPIÓŁ - Co zrobić z popiołem w sezonie grzewczym?

Popiół stanowi odpad komunalny, z którym zimą mamy duży problem. Gdański system gospodarowania odpadami traktuje popiół, jako odpad niepodlegający segregacji, w związku z tym należy go oddawać razem z odpadami resztkowymi lub zmieszanymi. Trzeba jednak pamiętać, że do w/w pojemników można wsypywać wyłącznie popiół wystudzony bez źródeł potencjalnego ognia. Niewygaszony popiół grozi pożarem śmieciarki, altany a czasem całego domu. W sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do gminy potrzeby zamiany plastikowego pojemnika na metalowy.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (firmy):

Odpady komunalne odbierane są tylko w takiej ilości odpadów jakie zostały zadeklarowane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.   ODPADY MOKRE czyli biodegradowalne

Odpady mokre to między innymi:

 • Odpady kuchenne,
 • Resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • Rośliny i ziemia kwiatowa,
 • Trociny,
 • Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
 • Fusy z kawy i herbaty,
 • Skorupki jajek i orzechów,
 • Suche pieczywo,
 • Skoszona trawa, zgrabione liście i pocięte gałęzie.
 • I inne odpady nadające się do kompostowania  czyli biodegradowalne.

2.   SZKŁO

Odpady szklane to między innymi:

 • opakowania szklane ze szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki, słoiki itd.)
 • szklane opakowania po kosmetykach

3.   ODPADY SUCHE

Odpady suche to między innymi:

 • Papier i tektura,
 • Tworzywa sztuczne (w tym opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej),
 • Odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, mleku),
 • Metale żelazne i nieżelazne,
 • Szkło ozdobne (np. kryształy),
 • Fajans i porcelana, szklanki, kieliszki
 • Guma i skóra,
 • Drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w domowym koszu na odpady),
 • Pozostałości po domowej  „hodowli„ zwierząt (psów, kotów, gryzoni, ptaków i gadów),
 • Odpady tytoniowe, niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • Popiół z pieca (ostygły),
 • Pieluchy jednorazowe, higieny intymnej i inne podobnego stosowania,
 • Ubrania i tkaniny.

W przypadku braku zadeklarowanej segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik na odpady zmieszane.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!