co i gdzie wrzucać? :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

co i gdzie wrzucać?

Wyszukiwarka Odpadów

 

Edukuj turystów i swoich gości zagranicznych!

Jeśli podejmujesz gości spoza Polski, zadbaj również o ich zaznajomienie z zasadami segregacji odpadów w Gdańsku. Skorzystaj z materiału w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim lub rosyjskim.


ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W GDAŃSKU

 

Pliki do pobrania:

System zbierania odpadów komunalnych na terenie Gdańska funkcjonuje w następujący sposób:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość odpadów komunalnych.

1.     BIO - pojemnik brązowy

Wrzucamy:
 
- obierki, odpadki warzywne i owocowe 
- drobne gałęzie drzew i krzewów 
- skoszoną trawę 
- liście, kwiaty 
- resztki jedzenia 
- zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne
 
Nie wrzucamy:
 
- kości zwierząt i surowego mięsa 
- popiołu 
- leków 
- drewna impregnowanego 
- płyt wiórowych i pilśniowych
- ziemi i kamieni 
- odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni) 
- zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych 
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 

2.     RESZTKOWE - pojemnik szary lub czarny

Wrzucamy:
 
- papier powleczony folią 
- papier zatłuszczony i mocno zabrudzony 
- zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe 
- zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe 
- kości zwierząt i surowe mięso 
- odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni) 
- ubrania 
- małe zabawki 
- styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania sprzętu agd/rtv oraz jednorazowe naczynia styropianowe) 
- ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy 
- szkło okularowe 
- lustra 
- szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne 
- znicze z zawartością wosku, 
- popiół (zimny, wygaszony) 
- wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu
 
Nie wrzucamy:
 
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
- odpadów wielkogabarytowych 
- odpadów niebezpiecznych 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD) 
- części samochodowych w tym opon
- opakowań po olejach silnikowych i smarach 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- baterii i akumulatorów 
- leków i zużytych artykułów medycznych
- igieł i strzykawek
 

3.     SZKŁO - pojemnik / worek zielony

Wrzucamy:
 
- opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności 
- puste słoiki bez zakrętek 
- szklane opakowania po kosmetykach
 
Nie wrzucamy:
 
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego 
- naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego 
- zniczy z woskiem 
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych 
- monitorów i lamp telewizyjnych 
- termometrów i strzykawek
- żarówek, świetlówek i reflektorów

4.     PAPIER - pojemnik / worek niebieski:

Wrzucamy:
 
- opakowania z papieru, kartonu i tektury 
- katalogi, ulotki, prospekty 
- gazety i czasopisma 
- papier szkolny i biurowy 
- zadrukowane kartki, zeszyty i książki 
- papier pakowy 
- torebki i worki papierowe
 
Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 
- papieru powleczonego folią 
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 
- kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków) 
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 
- tapet 
- pieluch jednorazowych i podpasek zatłuszczonych
- jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 
        5.     METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik / worek żółty:
 
Wrzucamy:
 
- opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki 
- kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe 
- opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach 
- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie 
- opróżnione puszki po żywności i napojach 
- folię aluminiową 
- złom żelazny i metale kolorowe 
- metalowe kapsle, zakrętki od słoików
 
Nie wrzucamy:
 
- butelek i pojemników z zawartością 
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 
- opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej 
- części samochodowych 
- zużytych baterii i akumulatorów 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 
- styropianu 
- zabawek
 
        6.     ZIELONE:
 
Odpady zielone odbierane są z:
 
- zabudowy jednorodzinnej łącznie z frakcją odpadów bio (to co się nie zmieści w workach ustawianych obok pojemnika na bio),
- zabudowa wielorodzinna:
 • istnieje możliwość zamówienia kontenera na odpady zielone (tak jak dotychczas), jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym; zgłoszenia dokonuje przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej u przedsiębiorcy odbierającego odpady obsługującego daną nieruchomość (PreZero lub GUK) w sposób wskazany na stronie internetowej – www.czystemiasto.gdansk.pl,
 • WAŻNE! w przypadku gromadzenia odpadów zielonych w kontenerach odpady wrzuca się luzemnie stosuje się jednocześnie worków,
 • odpady zielone można również zbierać w workach i pozostawić w miejscach gromadzenia odpadów (MGO), skąd zostaną zabrane odrębnym transportem, nie należy ich wrzucać do brązowych pojemników na odpady bio,
 • planuje się, że odbiór worków będzie odbywał się 1 raz w tygodniu, odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych, podanym na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl,
 • wskazane jest, aby przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powiadomił firmę odbierającą odpady z danej nieruchomości (PreZero, KOMA lub GUK) o konieczności odbioru worków z odpadami zielonymi pozostawionych w miejscu gromadzenia odpadów (MGO) co najmniej 2 dni robocze przed dniem ich harmonogramowego odbioru,
 • worki należy ustawić w miejscu gromadzenia odpadów niezawiązane, w sposób zapewniający dostęp powietrza do zgromadzonych w workach odpadów zielonych,
 • worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości (tak jak dotychczas) - kolor worków - inny niż czerwony, niebieski, zielony i żółty (które to kolory są przypisane do innych frakcji odpadów), pojemność od 80 l do 120 l, o grubości nie mniejszej niż 60 μm, wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE; odpady zielone zgromadzone w workach systemowych przeznaczonych do zbierania surowców wtórnych nie zostaną odebrane,
 • - mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą nadal wrzucać niewielkie ilości odpadów zielonych powstałych w ich gospodarstwach domowych do brązowych pojemników na odpady bio.
- częstotliwość odbioru odpadów bio z brązowego pojemnika nie ulegnie zmianie - w zabudowie wielorodzinnej odbiór odbywa się 2 razy w tygodniu, odpady zielone zebrane w workach lub kontenerze będą odbierane dodatkowo.
Odpady zielone to:
- trawa,
- liście,
- gałęzie.
- choinki (zbierane bezpłatnie w okresie od 2 stycznia do końca lutego)

7.     ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady. Odpady wielkogabarytowe to między innymi:

- stara kanapa, fotel, szafa, stół, (wszystkie meble),
- dywany, wykładziny, materace (wyposażenie wnętrz),
- rowery, sanki , narty, wózki dziecięce, duże zabawki,
- duże lustro, wieszak, żyrandol

Odpady wielkogabarytowe odbierane są:

- z zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał (Harmonogram),
- z zabudowy wielorodzinnej co dwa tygodnie (Harmonogram).

Jeśli nie możesz czekać na odbiór odpadów wielkogabarytowych możesz dostarczyć je bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55). [LINK]

8.     ZUŻYTE OPONY

Odbierane są razem z odpadami wielkogabarytowymi lub można je dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55). [LINK]

 

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

9.     Zużyty sprzęty RTV i AGD   (dużych rozmiarów)   należy:

 • zlecić odbiór dla mieszkańców (bezpłatnie) pod nr 058 722 01 00; dla firm (odpłatnie) pod nr 572 102 102;
 • nieodpłatnie oddać w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych  organizowanej 3 razy w roku przez Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. (harmonogram odbioru [LINK] ;
 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55); [LINK]

10.     Zużyty sprzęty RTV i AGD   (małych  rozmiarów)   należy:

 • można wrzucić do specjalnego pojemnika w swojej okolicy [szczegóły] [mapa punktów]
 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55)); [LINK]
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK])
 • przekazać sprzedawcy detalicznemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

Ponadto:

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia;
 2. Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym - w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;
 3. Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.

11.     ZUŻYTE BATERIE

Baterie i akumulatory różnego typu i wielkości są w każdym domu, mieszkaniu. Znajdujemy je w zegarkach, w zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55); [LINK]
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);
 • dostarczyć do sklepu w którym ustawione są pojemniki na baterie (każdy sklep o powierzchni powyżej 25 m2 prowadzący sprzedaż baterii ma obowiązek zbierania zużytych baterii);

12.  TERMOMETRY, LAMPY RTĘCIOWE, ŚWIETLÓWKI, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna i metali przepracowane oleje

 • dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55); [LINK]
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);

13.  PRZETERMINOWANE LEKI

Powstają w każdym domu nie należy ich wyrzucać do pojemników na odpady komunalne można je oddać:

 • do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki  w sektorze I - V (harmonogram) w sektorze VI(harmonogram),
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy GUK Sp. z o.o. w ramach organizowanej trzy razy do roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (harmonogram odbioru [LINK]);

14.  ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI I INNE ODPADY O CHARAKTERZE MEDYCZNYM

Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem igieł, strzykawek i innych odpadów o charakterze medycznym.

 • Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą je dostarczyć własnym transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (odpady należy gromadzić w opakowaniu zbiorczym chroniącym przed zakłuciem osób postronnych).
 • Odpady te są przyjmowane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w systemie objazdowym organizowanym przez Gdańskie Usługi Komunalne.

15.  ODPADY BUDOWLANE I POREMONTOWE

Powstają w trakcie remontu to między innymi:

 • gruz,
 • stare tapety,
 • deski,
 • drzwi,
 • okna,
 • kafelki,
 • umywalki,
 • miska klozetowa,
 • brodzik,
 • wanna.

Odpady budowlane nie mogą być wyrzucane łącznie z odpadami komunalnymi. Jeśli masz firmę która wykonuje remont w mieszkaniu to ona zobowiązana jest do odbioru twoich odpadów powstających w trakcie remontu. Jeśli sam wykonujesz remont musisz zamówić specjalny worek/ kontener w firmie wywozowej, która zajmuje się odbiorem w/w odpadów. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku każdy lokal mieszkalny może bezpłatnie raz w roku dostarczyć 2 Mg w/w odpadów do PSZOK-u zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacyjnym ul. Jabłoniowa 55. [LINK]

16.  POPIÓŁ - Co zrobić z popiołem w sezonie grzewczym?

Popiół stanowi odpad komunalny, z którym zimą mamy duży problem. Gdański system gospodarowania odpadami traktuje popiół, jako odpad niepodlegający segregacji, w związku z tym należy go oddawać razem z odpadami resztkowymi. Trzeba jednak pamiętać, że do w/w pojemników można wsypywać wyłącznie popiół wystudzony bez źródeł potencjalnego ognia. Niewygaszony popiół grozi pożarem śmieciarki, altany a czasem całego domu. W sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia do gminy potrzeby zamiany plastikowego pojemnika na metalowy.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (firmy):

Odpady komunalne odbierane są tylko w takiej ilości odpadów jakie zostały zadeklarowane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.     BIO - pojemnik brązowy

Wrzucamy:
 
- obierki, odpadki warzywne i owocowe 
- resztki jedzenia 
- zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne
 
Nie wrzucamy:
 
- kości zwierząt i surowego mięsa
- drobne gałęzie drzew i krzewów 
- skoszoną trawę  
- popiołu 
- leków 
- drewna impregnowanego 
- płyt wiórowych i pilśniowych
- ziemi i kamieni 
- odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych (w tym żwirku dla kotów i ściółki dla gryzoni) 
- zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch jednorazowych 
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 

2.     RESZTKOWE - pojemnik szary lub czarny

Wrzucamy:
 
- papier powleczony folią 
- papier zatłuszczony i mocno zabrudzony 
- zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe 
- zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe 
- kości zwierząt i surowe mięso 
- odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i ściółkę dla gryzoni) 
- ubrania 
- małe zabawki 
- styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania sprzętu agd/rtv oraz jednorazowe naczynia styropianowe) 
- ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy 
- szkło okularowe 
- lustra 
- szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne 
- znicze z zawartością wosku, 
- popiół (zimny, wygaszony) 
- wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie nadaje się do recyklingu
 
Nie wrzucamy:
 
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
- odpadów wielkogabarytowych 
- odpadów niebezpiecznych 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu RTV i AGD) 
- części samochodowych w tym opon
- opakowań po olejach silnikowych i smarach 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- baterii i akumulatorów 
- leków i zużytych artykułów medycznych
- igieł i strzykawek
 

3.     SZKŁO - pojemnik / worek zielony

Wrzucamy:
 
- opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i żywności 
- puste słoiki bez zakrętek 
- szklane opakowania po kosmetykach
 
Nie wrzucamy:
 
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego 
- naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego 
- zniczy z woskiem 
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych 
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych 
- monitorów i lamp telewizyjnych 
- termometrów i strzykawek
- żarówek, świetlówek i reflektorów

4.     PAPIER - pojemnik / worek niebieski:

Wrzucamy:
 
- opakowania z papieru, kartonu i tektury 
- katalogi, ulotki, prospekty 
- gazety i czasopisma 
- papier szkolny i biurowy 
- zadrukowane kartki, zeszyty i książki 
- papier pakowy 
- torebki i worki papierowe
 
Nie wrzucamy:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych 
- papieru powleczonego folią 
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego 
- kartonów po mleku i napojach (tzw. tetrapaków) 
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych 
- tapet 
- pieluch jednorazowych i podpasek zatłuszczonych
- jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 
        5.     METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik / worek żółty:
 
Wrzucamy:
 
- opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki 
- kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe 
- opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach 
- plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie 
- opróżnione puszki po żywności i napojach 
- folię aluminiową 
- złom żelazny i metale kolorowe 
- metalowe kapsle, zakrętki od słoików
 
Nie wrzucamy:
 
- butelek i pojemników z zawartością 
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych 
- opakowań po olejach silnikowych i chemii samochodowej 
- części samochodowych 
- zużytych baterii i akumulatorów 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 
- styropianu 
- zabawek
Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!