zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

złóż deklarację

  1. Od 1 lutego 2015 roku obowiązują w Gdańsku nowe wzory deklaracji DO-1, DO-2, DO-3, DO-4, DO-A.
  2. Nowe deklaracje można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony internetowej (www.czystemiasto.gdansk.pl). Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie ZDIZ w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36 (budynek D) lub wysłać pocztą na ten sam adres.
  3. Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014.
  4. Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące od 1 kwietnia 2014 do 31 stycznia 2015.

Wzory deklaracji i załączników

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

zdiz

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

zdiz

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku

edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości mieszane DO-3

zdiz

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

zdiz

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Jeżeli nie pamiętasz numeru działkilub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!