zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

złóż deklarację

 1. Od 1 lutego 2015 roku obowiązują w Gdańsku nowe wzory deklaracji DO-1, DO-2, DO-3, DO-4, DO-A.
 2. Nowe deklaracje można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony internetowej (www.czystemiasto.gdansk.pl). Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie ZDIZ w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36 (budynek D) lub wysłać pocztą na ten sam adres.
 3. Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014.
 4. Archiwalne wzory deklaracji obowiązujące od 1 kwietnia 2014 do 31 stycznia 2015.
 5. Wzory pełnomocnictw:
  1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]
  2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]
  3. UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]
  4. OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej [pobierz]
  5. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń [pobierz]
  6. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń [pobierz]
  7. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne [pobierz]
  8. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego [pobierz]

Wzory deklaracji i załączników

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

zdiz

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

zdiz

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku

edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości mieszane DO-3

zdiz

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

zdiz

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF

 

 

Jeżeli nie pamiętasz numeru działki lub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!