złóż deklarację :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

złóż deklarację

Jak złożyć e-deklarację? 

 e-deklaracja

Deklaracje obowiązujące

Wzory deklaracji i załączników

 

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

Deklaracja DO-1 obowiązuje od 01.02.2021 r.

edytowalny plik pdf deklaracji DO-1 obowiązujący od 01.02.2021 r.pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

edytowalny plik pdf 
dla deklaracji DO-1
obowiązującej od 01.02.2020r. do 31.01.2021r.

Film instruktażowy prawidłowego wypełnienia deklaracji DO-1 [obejrzyj]

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

Deklaracja DO-2 obowiązuje od 01.02.2021 r.

edytowalny plik pdf deklaracji DO-2 obowiązuje od 01.02.2021 r.


 

Oświadczenie o przystąpieniu

do gminnego systemu gopodarowania odpadami komunalnymi

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

edytowalny plik pdf 
dla deklaracji DO-2
obowiązującej od 01.02.2020r. do 31.01.2021 r.

Film instruktażowy prawidłowego wypełnienia deklaracji DO-2 [obejrzyj]

 

Nieruchomości mieszane DO-3

Deklaracja DO-3 obowiązuje od 01.02.2021 r.

edytowalny plik pdf deklaracji DO-3 obowiązujący od 01.02.2021 r.pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

edytowalny plik pdf 
dla deklaracji DO-3
obowiązującej od 01.02.2020r.
do 31.01.2021 r.


Film instruktażowy prawidłowego wypełnienia deklaracji DO-3 [obejrzyj]

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
01.02.2020r.

edytowalny plik pdf 
dla deklaracji DO-4
obowiązującej od 01.02.2020r.

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy WLM

deklaracja WLM od
01.02.2020r.

edytowalny plik pdf do uchwały
dla deklaracji WLM
obowiązującej od 01.02.2020r.

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od
01.02.2020 r.

edytowalny plik pdf 
dla deklaracji DO-A
obowiązującej od 01.02.2020r.

 

Wzory pełnomocnictw:

 a. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]

b. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]

c. UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

d. OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej [pobierz]

e. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń [pobierz]

f. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń [pobierz]

g. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne [pobierz]

h. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego [pobierz]

Archiwalne wzory deklaracji:

  1. Obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 stycznia 2020
  2. Obowiązujące od 1 lipca 2016 do 31 marca 2018
  3. Obowiązujące od 1 lutego 2015 do 30 czerwca 2016
  4. Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 do 31 stycznia 2015
  5. Obowiązujące od 1 lipca 2013 do 31 marca 2014

Jeżeli nie pamiętasz numeru działki lub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!