zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

złóż deklarację

  1. Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują w Gdańsku nowe wzory deklaracji DO-1, DO-2, DO-3 i WL.
  2. Nowe deklaracje można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony internetowej (www.czystemiasto.gdansk.pl). Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie ZDIZ w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36 (budynek D) lub wysłać pocztą na ten sam adres.

Wzory deklaracji i załączników

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

zdiz

pobierz deklarację DO-1 obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku
edytowalny plik PDF

przykłady wypełnienia dla zabudowy:
jednorodzinnej

[pobierz]
wielorodzinnej:
(mała wspólnota)

[pobierz]
(duża wspólnota)
[pobierz]
załącznik WL
[pobierz]

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2

zdiz

pobierz deklarację DO-2 obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku
edytowalny plik PDF

przykład dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
[pobierz]

przykład dotyczący pozostałych firm, instytucji, itp.
[pobierz]

 

Nieruchomości mieszane DO-3

zdiz

pobierz deklarację DO-3 obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku
edytowalny plik PDF

przykład wypełnienia
[pobierz]

 

Wykaz lokali (załącznik WL)

zdiz

pobierz załącznik WL obowiązujący od 1 kwietnia 2014 roku
edytowalny plik PDF

przykład wypełnienia
[pobierz]

 

Jeżeli nie pamiętasz numeru działki lub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!