Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 kwietnia 2018r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

Jak złożyć e-deklarację? 

 e-deklaracja

Deklaracje obowiązujące

Wzory deklaracji i załączników

 

Nieruchomości zamieszkałe DO-1

pobierz deklarację DO-1
obowiązującą od
1 kwietnia 2018 roku

edytowalny plik PDF

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2 (obowiązuje od 01.07.2018r.)

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 lipca 2018 roku

edytowalny plik PDF 

 

Nieruchomości niezamieszkałe DO-2 (obowiązuje do 30.06.2018r.)

pobierz deklarację DO-2
obowiązującą od
1 kwietnia 2018 roku
do 30 czerwca 2018 roku

edytowalny plik PDF 

 

Nieruchomości mieszane DO-3 (obowiązuje od 01.07.2018r.)

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 lipca 2018 roku


edytowalny plik PDF
 

 

Nieruchomości mieszane DO-3  (obowiązuje do 30.06.2018r.)

pobierz deklarację DO-3
obowiązującą od
1 kwietnia 2018 roku
do 30 czerwca 2018 roku

edytowalny plik PDF

 

Nieruchomości rekreacyjne DO-4

pobierz deklarację DO-4
obowiązującą od
1 kwietnia 2018 roku


edytowalny plik PDF

 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy WLM

pobierz WLM
obowiązujący od
1 kwietnia 2018 roku

 

edytowalny plik PDF

 

Załącznik DO-A - współwłaściciele

zdiz

pobierz załącznik DO-A
obowiązujący od
1 lutego 2015 roku


edytowalny plik PDF
 

 

Wzory pełnomocnictw:

 a. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]

b. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej [pobierz]

c. UPL-1 pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej [pobierz]

d. OPL-1 zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej [pobierz]

e. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń [pobierz]

f. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń [pobierz]

g. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne [pobierz]

h. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego [pobierz]

Archiwalne wzory deklaracji:

  1. Obowiązujące od 1 lipca 2016 do 31 marca 2018
  2. Obowiązujące od 1 lutego 2015 do 30 czerwca 2016
  3. Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 do 31 stycznia 2015
  4. Obowiązujące od 1 lipca 2013 do 31 marca 2014

Jeżeli nie pamiętasz numeru działki lub obrębu ewidencyjnego skorzystaj z planu Miasta Gdańska znajdującego się na stronie gdansk.pl

Interaktywny Plan Miasta Gdańska

Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!