harmonogramy odbioru odpadów :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

Kontakt do firm wywozowych

 

I. Harmonogram odbierania odpadów bio, resztkowych, zmieszanych i surowców wtórnych

 

 

HARMONOGRAM 

wyszukaj swoją nieruchomość

 

 

II. Warunki odbioru odpadów wielkogabarytowychDodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE- odpady wielkogabarytowe powinny być wystawianew dniu wywozu tych odpadów do godz. 6:00 lub w dniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż o godz. 21:00

III. Terminy odbierania odpadów zielonych 

 • Będą odbierane przez cały rok kalendarzowy wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

  z nieruchomości jednorodzinnych

  • z pojemników na frakcję BIO. W przypadku nadwyżek dopuszczona jest możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO.

  z nieruchomości wielorodzinnych

  • spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców winnny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera. Firma podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail. 
  • odpady zielone można również zbierać w workach i pozostawić w miejscach gromadzenia odpadów (MGO), skąd zostaną zabrane odrębnym transportem, nie należy ich wrzucać do brązowych pojemników na odpady bio,
  • planuje się, że odbiór worków będzie odbywał się 1 raz w tygodniu, odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych, podanym na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl,
  • wskazane jest, aby przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powiadomił firmę odbierającą odpady z danej nieruchomości (PREZERO lub GUK) o konieczności odbioru worków z odpadami zielonymi pozostawionych w miejscu gromadzenia odpadów (MGO) co najmniej 2 dni robocze przed dniem ich harmonogramowego odbioru,
  • worki należy ustawić w miejscu gromadzenia odpadów niezawiązane, w sposób zapewniający dostęp powietrza do zgromadzonych w workach odpadów zielonych,
  • worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości (tak jak dotychczas) - kolor worków - inny niż czerwony, niebieski, zielony i żółty (które to kolory są przypisane do innych frakcji odpadów), pojemność od 80 l do 120 l, o grubości nie mniejszej niż 60 μm, wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE; odpady zielone zgromadzone w workach systemowych przeznaczonych do zbierania surowców wtórnych nie zostaną odebrane.
  Odpady zielone – choinki odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) w okresie od 2 stycznia do końca lutego.

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki: Sektory 1-4 [pobierz], Sektor 5 [pobierz], Sektor 6 [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 731 64 64 lub 58 558 95 61)

V. Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych OZON (GUK Sp. z o.o.)

 • harmonogram przyjazdu samochodu i punkty zatrzymań znajdą Państwo tutaj w 2024 roku szczegóły w odnośniju [harmonogram]

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez GUK) odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

VI. GNIAZDA selektywnej zbiórki - (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło)

 • Jeżeli chcesz, żeby GUK postawił w twojej okolicy dodatkowe, ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych napisz wniosek: biuro@guk.gda.pl
 • Harmonogram odbioru z gniazd segregacyjnych LINK
 • Usługa selektywnej zbiórki nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

VII. Harmonogram mycia pojemników

VIII. Zbiórka elektroodpadów

 • Małe elektroodpady (do 50 cm) można wrzuć do specjalnego czerwonego pojemnika w swojej okolicy.Listę lokalizacji, w jakich znajdą Państwo pojemniki na małe elektroodpady [szczegóły] [mapa punktów]

 • Duże elektroodpady – zleć odbiór: mieszkańcy (bezpłatnie) – 58 722 01 00; firmy (odpłatnie) – 572 102 102;

 • Bezpłatny odbiór elektroodpadów w PSZOK:

  - Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. ul. Jabłoniowa 55  Pon – Pt  (6:00 – 18:00)   Sobota (6:00 – 14:00)

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji BIO, resztkowej, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

 
Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!