zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Kontakt do firm wywozowych:

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. (sektory 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Odbiór odpadów (suchych, mokrych, szkła i zmieszanych):
Sektor 1: Wojciech.Trella@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 328
Sektor 2: Mateusz.Lebiedowicz@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 336
Sektor 3: Lukasz.Linda@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 331
Sektor 4: Konrad.Pancer@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 332
Sektor 5: Wlodzimierz.Iwanek@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 338
Sektor 6: Karol.Pokomeda@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 339

 

Szkło dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy): Mateusz.Lebiedowicz@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 336

Gabaryty: Anna.Karpowska@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 327

Pojemniki (wstawianie i usuwanie): Anna.Karpowska@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 327

Wywozy kontenerowe: Grzegorz.Gorka@suez.com , tel. 58 309-00-00 wew. 334

kierownik Działu Wywozu: Wojciech.Ryndak@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 337

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

I. Harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych, szkła i zmieszanych

a. Zabudowa jednorodzinna

b. Zabudowa wielolokalowa

c. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje)

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

II. Harmonogram odbierania gabarytów

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)
 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE - odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem albo do godziny 6:00 w dniu wywozu!

III. Terminy odbierania odpadów zielonych

 • Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
 • Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
 • Zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych (kontakt na górze strony)

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 731 64 64 lub 58 558 95 61)

V. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych (organizuje ZUT Szadółki)

 • Szczegóły znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki [przejdź] [pobierz harmonogram '2016
 • Dodatkowa możliwość oddania odpadów niebezpiecznych [szczegóły na stronie ZUT]
 • Nowa możliwość oddawania odpadów niebezpiecznych (Zaspa, Brzeźno)
  Duże zainteresowanie tą możliwością pozbycia się odpadów niebezpiecznych skłoniła ZUT do ponownego uruchomienia kontenera na tego typu odpady (elektroodpady, chemikalia, stare farby czy zużyte akumulatory), który usytuowany jest w okolicy ul. Jana Pawła II. Kontener dostępny będzie w każdą sobotę (do września), począwszy od 4 czerwca br. Pojemnik będzie do dyspozycji mieszkańców (w godzinach 7:30 - 13:30) na parkingu przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór.
  Lokalizację parkingu na mapie można znaleźć tutaj.

VI. Odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywo sztuczne, szkło)

 • Jeżeli chcesz, żeby ZUT Szadółki postawił w twojej okolicy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zadzwoń pod numer tel. 58 326-01-11.

VII. Harmonogram mycia pojemników

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji mokrej i suchej w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji mokrej i suchej Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

Odpady zielone będą odbierane przez cały rok kalendarzowy wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 • z nieruchomości jednorodzinnych - z pojemników na frakcję mokrą. W przypadku nadwyżek dopuszczona jest możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO.
 • z nieruchomości wielorodzinnych - spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców winnny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera. Firma podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail. Uwaga - niewielkie ilości odpadów zielonych można umieszczać w pojemnikach na odpady mokre.
Odpady zielone – choinki odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów w okresie od 2 stycznia do 15 lutego.

Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. Odpady odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

 • przed posesją – w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
 • przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych

Przeterminowane leki będą odbierane z aptek zgłoszonych do systemu, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane leki.

Wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnione w powyższej tabeli będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez ZUT Szadółki) odbierane są następujące rodzaje odpadów:
 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!