Segregacja w Gdańsku zmiany
po 1 lipca 2016r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Kontakt do firm wywozowych:

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. (sektory 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Odbiór odpadów (suchych, mokrych, szkła i zmieszanych):
Sektor 1: Wojciech.Trella@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 328
Sektor 2: Mateusz.Lebiedowicz@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 336
Sektor 3: Lukasz.Linda@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 331
Sektor 4: Konrad.Pancer@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 332
Sektor 5: Wlodzimierz.Iwanek@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 338
Sektor 6: Karol.Pokomeda@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 339

 

Szkło dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy): Mateusz.Lebiedowicz@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 336

Gabaryty: Anna.Went@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 327

Pojemniki (wstawianie i usuwanie): Anna.Went@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 327

Wywozy kontenerowe: Grzegorz.Gorka@suez.com , tel. 58 309-00-00 wew. 334

kierownik Działu Wywozu: Wojciech.Ryndak@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 337

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

I. Harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych, szkła i zmieszanych

a. Zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbioru SZKŁA w zabudowie jednorodzinnej w roku 2018 [pobierz]

b. Zabudowa wielolokalowa

c. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje)

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

II. Harmonogram odbierania gabarytów

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)
 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE - odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem albo do godziny 6:00 w dniu wywozu!

III. Terminy odbierania odpadów zielonych

 • Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
 • Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
 • Zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych (kontakt na górze strony)

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 731 64 64 lub 58 558 95 61)

V. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych (organizuje GUK Sp. z o.o.)

VI. Odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywo sztuczne, szkło)

 • Jeżeli chcesz, żeby GUK postawił w twojej okolicy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych odwiedź stronę.

VII. Harmonogram mycia pojemników

VIII. Zbiórka elektroodpadów

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji mokrej i suchej w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji mokrej i suchej Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

Odpady zielone będą odbierane przez cały rok kalendarzowy wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 • z nieruchomości jednorodzinnych - z pojemników na frakcję mokrą. W przypadku nadwyżek dopuszczona jest możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO.
 • z nieruchomości wielorodzinnych - spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców winnny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera. Firma podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail. Uwaga - niewielkie ilości odpadów zielonych można umieszczać w pojemnikach na odpady mokre.
Odpady zielone – choinki odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów w okresie od 2 stycznia do 15 lutego.

Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. Odpady odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

 • przed posesją – w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
 • przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych

Przeterminowane leki będą odbierane z aptek zgłoszonych do systemu, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane leki.

Wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnione w powyższej tabeli będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez GUK) odbierane są następujące rodzaje odpadów:
 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!