zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Kontakt do firm wywozowych:

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. (sektory 1, 2, 3, 4, 6)
Odbiór odpadów (suchych, mokrych i zmieszanych):
Sektory 1,6: Witold.Hallmann@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 339
Sektory 2,3: Dariusz.Wisniewski@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 336
Sektor 4: Wlodzimierz.Iwanek@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 338
odpady gabarytowe oraz pojemniki: Natalia.Binkowska@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 327
Wywozy kontenerowe: Anna.Lange@sitapolska.com.pl , tel. 58 309-00-00 wew. 333
kierownik Działu Wywozu: Wojciech.Ryndak2@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 337

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) - tel. 58 782-28-70 fax. 58 782-28-79 [godz. 08:00-16:00]
pojemniki, harmonogramy odbiorów, reklamacje: Marcin.Koleszynski@remondis.pl,
harmonogramy odbiorów, reklamacje: Mateusz.Tamila@remondis.pl,
harmonogramy odbiorów, odpady gabarytowe, przeterminowane leki, reklamacje: Zdzislawa.Cyman@remondis.pl,
Wywozy kontenerowe: Agnieszka.Jacowicz@remondis.pl

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

I. Harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych i zmieszanych

a. Zabudowa jednorodzinna

b. Zabudowa wielolokalowa

c. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje)

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

II. Harmonogram odbierania gabarytów

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)
 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE - odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem albo do godziny 6:00 w dniu wywozu!

III. Terminy odbierania odpadów zielonych

 • Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
 • Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
 • Zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych (kontakt na górze strony)

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 558 95 61)

V. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych (organizuje ZUT Szadółki)

 • Szczegóły znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki [przejdź] [pobierz harmonogram '2015
 • Jeżeli chcesz, żeby ZUT Szadółki postawił w twojej okolicy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zadzwoń pod numer tel. 58 326-01-11
 • Dodatkowa możliwość oddania odpadów niebezpiecznych [szczegóły na stronie ZUT]
 • W każdą sobotę  (do końca września 2015 roku) na końcu Al. Jana Pawła II na parkingu przy molo będzie wystawiony specjalny kontener, do którego można wrzucać np. stare farby, chemikalia, elektroodpady czy zużyte akumulatory. Kontener będzie do dyspozycji mieszkańców (w godzinach 7:30 - 14:00). Szczegóły dostępne na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego.

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji mokrej i suchej w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji mokrej i suchej Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych z pojemników na frakcję mokrą. W przypadku nadwyżek dopuszczona będzie także możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO. W okresie od 1 marca do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne, na zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (spółdzielnie, wspólnoty), podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego (potwierdzonego e-mailem).

Odpady zielone – choinki, odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów w okresie od 2 stycznia do 15 lutego.

Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. Odpady odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

 • przed posesją – w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
 • przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych

Przeterminowane leki będą odbierane z aptek zgłoszonych do systemu, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane leki.

Wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnione w powyższej tabeli będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez ZUT Szadółki) odbierane są następujące rodzaje odpadów:
 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!