zmiany
po 1 lipca 2013
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Kontakt do firm wywozowych:

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. (sektory 1, 2, 3, 4, 6)
Odbiór odpadów (suchych, mokrych i zmieszanych):
Sektory 1,6: Witold.Hallmann@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 339
Sektory 2,3: Dariusz.Wisniewski@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 336
Sektor 4: Wlodzimierz.Iwanek@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 338
odpady gabarytowe oraz pojemniki: Natalia.Binkowska@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 327
Wywozy kontenerowe: Anna.Lange@sitapolska.com.pl , tel. 58 309-00-00 wew. 333
kierownik Działu Wywozu: Wojciech.Ryndak2@sitapolska.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 337

REMONDIS Sp. z o.o. (sektor 5) - tel. 58 782-28-70 fax. 58 782-28-79 [godz. 08:00-16:00]
pojemniki, harmonogramy odbiorów, reklamacje: Marcin.Koleszynski@remondis.pl,
harmonogramy odbiorów, reklamacje: Mateusz.Tamila@remondis.pl,
harmonogramy odbiorów, odpady gabarytowe, przeterminowane leki, reklamacje: Zdzislawa.Cyman@remondis.pl,
Wywozy kontenerowe: Agnieszka.Jacowicz@remondis.pl

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

I. Harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych i zmieszanych

a. Zabudowa jednorodzinna

b. Zabudowa wielolokalowa

c. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje)

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

II. Harmonogram odbierania gabarytów

 • Dodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)
 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE - odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem albo do godziny 6:00 w dniu wywozu!

III. Terminy odbierania odpadów zielonych

 • Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
 • Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
 • Zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych (kontakt na górze strony)

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 558 95 61)

V. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych (organizuje ZUT Szadółki)

VI. Odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywo sztuczne, szkło)

 • Jeżeli chcesz, żeby ZUT Szadółki postawił w twojej okolicy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zadzwoń pod numer tel. 58 326-01-11.

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji mokrej i suchej w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji mokrej i suchej Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych z pojemników na frakcję mokrą. W przypadku nadwyżek dopuszczona będzie także możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO. W okresie od 1 marca do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne, na zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (spółdzielnie, wspólnoty), podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego (potwierdzonego e-mailem).

Odpady zielone – choinki, odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów w okresie od 2 stycznia do 15 lutego.

Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym opon) odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. Odpady odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

 • przed posesją – w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
 • przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych

Przeterminowane leki będą odbierane z aptek zgłoszonych do systemu, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane leki.

Wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnione w powyższej tabeli będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez ZUT Szadółki) odbierane są następujące rodzaje odpadów:
 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

Miasto Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku
wątpliwości? skontaktuj się z nami!