harmonogramy odbioru odpadów :: Gospodarka odpadami na terenie miasta Gdańska
Segregacja w Gdańsku zmiany po
1 lutego 2020r.
harmonogramy odbioru odpadów Czyste Miasto Gdańsk sektory
złóż deklarację ile zapłacę? co i gdzie
wrzucać?
pojemniki trudne
pytania
podstawy
prawne

harmonogramy odbioru odpadów

Sprawdź, w którym sektorze znajduje się twoja ulica/nieruchomość (przypominamy, że część ulic przebiega przez kilka sektorów) [zobacz]

Kontakt do firm wywozowych

 

I. Harmonogram odbierania odpadów bio, resztkowych, zmieszanych i surowców wtórnych

 

 

HARMONOGRAM 

wyszukaj swoją nieruchomość

 

 

II. Warunki odbioru odpadów wielkogabarytowychDodatkowe informacje o dniach odbioru są dostępne w firmach wywozowych (kontakt znajduje się na górze strony)

 • W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
 • W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
 • WAŻNE- odpady wielkogabarytowe powinny być wystawianew dniu wywozu tych odpadów do godz. 6:00 lub w dniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż o godz. 21:00

III. Terminy odbierania odpadów zielonych 

 • Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
 • Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
 • Zapotrzebowania należy składać do firm wywozowych (kontakt na górze strony)

IV. Przeterminowane leki

 • Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki: Sektory 1-5 [pobierz], Sektor 6 [pobierz]
 • Uwaga - jeżeli pojemnik zostanie zapełniony przed terminem odbioru prosimy o kontakt telefoniczny (58 731 64 64 lub 58 558 95 61)

V. Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych OZON (GUK Sp. z o.o.)

 • objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych jest organizowana 3 razy w roku
 • szczegóły o odpadach jakie są zbierane podczas zbiórki OZON znajdą Państwo tutaj [przejdź
 • harmonogram przyjazdu samochodu i punkty zatrzymań znajdą Państwo tutaj [odnośnik]

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez GUK) odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min.

VI. GNIAZDA selektywnej zbiórki - (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło)

 • Jeżeli chcesz, żeby GUK postawił w twojej okolicy dodatkowe, ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych napisz wniosek: biuro@guk.gda.pl
 • Harmonogram odbioru z gniazd segregacyjnych LINK
 • Usługa selektywnej zbiórki nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

VII. Harmonogram mycia pojemników

VIII. Zbiórka elektroodpadów

 • Małe elektroodpady (do 50 cm) można wrzuć do specjalnego czerwonego pojemnika w swojej okolicy.Listę lokalizacji, w jakich znajdą Państwo pojemniki na małe elektroodpady [szczegóły]

 • Duże elektroodpady – zleć odbiór: mieszkańcy (bezpłatnie) – 58 722 01 00; firmy (odpłatnie) – 572 102 102;

 • Bezpłatny odbiór elektrośmieci w PSZOK:

  - Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. ul. Jabłoniowa 55  Pon – Pt  (6:00 – 18:00)   Sobota (6:00 – 14:00)

 • Kontener zewnętrzny na parkingu dla gości:

  - Szczegóły na stronie Zakładu Utylizacyjnego http://zut.com.pl/dla-mieszkancow/uslugi-na-terenie-zakladu/

UWAGA!

Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych odpadów frakcji BIO, resztkowej, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych w przedstawionych terminach w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane (w przypadku zmieszania frakcji Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją).

IX. Odpady zielone (w tym choinki)
Będą odbierane przez cały rok kalendarzowy wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 • z nieruchomości jednorodzinnych - z pojemników na frakcję BIO. W przypadku nadwyżek dopuszczona jest możliwość gromadzenia odpadów zielonych w workach, które należy pozostawić w PGO.
 • z nieruchomości wielorodzinnych - spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty poprzez reprezentujących je zarządców winnny przesyłać do firmy wywozowej zgłoszenie na podstawienie kontenera. Firma podstawi kontenery na odpady zielone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego lub pocztą e-mail. Uwaga - niewielkie ilości odpadów zielonych można umieszczać w pojemnikach na odpady BIO.
Odpady zielone – choinki odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów (altany śmietnikowe) w okresie od 2 stycznia do końca lutego.
Gdańsk
wątpliwości? skontaktuj się z nami!